Poslovni coaching:

Glavni poudarek poslovnega coachinga je razvoj različnih ravni poslovanja z raziskovanjem priložnosti,  odpravo ovir ter uporabo sposobnosti zaposlenih v organizaciji. Področja poslovnega coachinga so raznovrstna in odvisna od želja in potreb organizacije, zato vsebino coaching srečanj lahko prilagodimo vsaki organizaciji posebej.

Poslovni coaching je lahko individualni in se mnogokrat prepleta z osebnostnim coachingom, lahko pa je timski in z izboljšanim razumevanjem med člani tima in skupinskim delom pripomore k izboljšanju rezultatov celotnega tima in je kos izzivom današnjega poslovnega sveta. Med najbolj osnovne teme, ki jih pokrijemo s poslovnim coachingom z zanimivimi orodji in tehnikami, popeljemo udeležence na njihovo lastno pot obvladovanja konfliktov, stresa ter da postanejo gospodarji svojega časa, izboljšajo svoje poslovne odnose, se naučijo sebi lastnega javnega nastopanja ter pri sebi začnejo uvajati spremembe, ki zagotavljajo višjo kakovost poslovanja in vplivajo tudi na izboljšanje posameznikovega življenja in dela z doseganjem ravnovesja med poslovnim in zasebnim. Poslovni coaching nudi podporo za doseganje ciljev organizacije na različnih poslovnih področjih, kjlučen pa je pri usposabljanju sodelavcev, da postanejo pravi vodje.

Trajanje in program poslovnega coachinga prilagodimo vašim željam in potrebam, lahko pa izbirate in spodnje teme ali dodajate svoje:

  • odnosi v delovnem in poslovnem okolju
  • retorika in javno nastopanje
  • doseganje odličnosti (osebnostno in poslovno)
  • vzodbujanje ustvarjalnosti v podjetništvu
  • vzpodbujanje optimizma in ozaveščanje poslanstva      vseh generacij
  • vzpodbujanje optimizma in notranje motivacije
  • karierna orientacija
  • vzpostavitev vzpodbudnega delovnega okolja
  • coaching mediacija

trajnostni razvoj v podjetništvu in gospodarstvu