Osebnostni (osebni) coaching:

Osebnostni (osebni) coaching se osredotoča na osebnosti razvoj in uspeh, doseganje ciljev na različnih življenjskih področjih  z odpravo ovir ter uporabo lastnih virov in sposobnosti, in na osebne zadeve klienta. Teme in področja osebnostnega (osebnega) coachinga so lahko zelo različne, odvisno od klientovih potreb, želja in ciljev, tako da je struktura coaching-a temu ustrezno prilagojena.

Osebnostni (osebni) coaching je namenjen tistim, ki želijo bolje obvladati vsakodnevne življenjske situacije, se uspešno soočati z zahtevnimi izzivi v privatnem in poslovnem življenju ter se uspešno razvijati v različnih življenjskih obdobjih; bolje obvladovati konfliktne situacije, stres ter svoj čas, cilje in vire; izboljšati odnose z bližnjimi (partnerji, otroki, sorodniki…) in v širšem okolju;  izboljšati komunikacijo in lažje navezovati stik z drugimi; opustiti nezdrave navade in razvijati bolj konstruktivno vedenje; poglobiti zavedanje samega sebe in raziskati različne vidike svoje osebnosti in delovanja ter uvesti spremembe, ki zagotavljajo polno, zdravo in uravnoteženo življenje ter uresničitev osebnega potenciala in življenjskega poslanstva; doseči ravnovesje med delom in zasebnim življenjem; imeti podporo za doseganje ciljev na različnih življenjskih področjih .

Izvaja se po principih osnovne strukture coachinga. Lahko se izvaja v individualni obliki (1 udeleženec) ali v individualizirani obliki (2 oz. glede na vsebino in namen coaching-a omejeno število udeležencev; npr. zakonski partnerji, starši, prijatelji, sosedje, timi idr.). Osebnostni (osebni) coaching se izvaja paketno, oz. skozi samostojne seanse, lahko pa kot kombinacija obeh možnosti.

Posamezna področja in teme v okviru osebnostnega (osebnega) coaching-a, ki jih nudimo, so coaching:

 • za doseganje odličnosti (osebnostno, poslovno) ;
 • za visokoučinkovite posameznike in time ;
 • za dvig samopodobe in samospoštovanja;
 • za vzpodbujanje optimizma in ozaveščanje poslanstva vseh generacij ;
 • za vzdrževanje uravnoteženosti in stanja flow-a ;
 • coaching 50+ ;
 • za starše;
 • »Pot do pravega partnerja« ;
 • coaching mediacija (za reševanje sosedskih odnosov; partnerskih odnosov);
 • za zdrav prehranjevalni in življenjski slog ;
 • za ureditev vzpodbudnega bivalnega in delovnega okolja ;
 • stilska preobrazba za doseganje kompetentnosti ;
 • za samooskrbo;